Wat is katalysator

4

Wat is katalysator
Een katalysator is een apparaat dat een katalysator gebruikt om drie schadelijke verbindingen in uitlaatgassen van auto's om te zetten in onschadelijke verbindingen. De drie schadelijke verbindingen zijn:
- Koolwaterstoffen VOS (in de vorm van onverbrande benzine, smog produceren)
-Koolmonoxide CO (is een gif voor elke luchtademende anima)
- Stikstofoxiden NOx (leiden tot smog en zure regen)

Hoe werkt katalysator
In een katalysator wordt de katalysator (in de vorm van platina en palladium) gecoat op een keramische honingraat die is ondergebracht in een geluiddemperachtig pakket dat aan de uitlaatpijp is bevestigd. De katalysator helpt koolmonoxide om te zetten in kooldioxide (CO naar CO2). Het zet de koolwaterstoffen om in kooldioxide (CO2) en water. Het zet de stikstofoxiden ook weer om in stikstof en zuurstof.


Posttijd: 11 augustus 2020